XPressEntry Արտակարգ իրավիճակների անհատականացում

Ձեր արտակարգ գործողությունների պլանը արդի՞ն է

  … Թե դեռ օգտագործում եք այն մեկը, որն օգտագործել եք ավագ դպրոցում:

Հետաքրքրված է բարելավում:

XPressEntry բարելավում է աշխատակիցների անվտանգությունը