Manual Wipe XPressEntry Handheld Database- ն

XPressEntry- ի ձեռքի տվյալների բազան ձեռքով ջնջելու համար կատարեք հետեւյալը

Ելք XPressEntry- ից
Իմ սարքը (կամ Windows Mobile- ում, Սկսել Start Menu -> File Explorer)
Գնալ դեպի \ Flash Disk \ XPressEntry \ ցուցակում

Գտնել xpdb_hh.db3 ֆայլը (նշեք, որ լռության մեջ այն չի ցուցադրվի .db3): Կարող է լինել նաեւ .journal ֆայլը:
Ջնջել այս ֆայլը եւ վերագործարկել XPressEntry տարրը: