XPressEntry կոդավորման մեթոդներ

Սերվերի տվյալների բազան SQL Server-ն է, և XPressEntry-ն աջակցում է SQL Server-ի նույնականացման և կոդավորման բոլոր ստանդարտ մեթոդներին, ներառյալ ամբողջական տվյալների բազան և յուրաքանչյուր աղյուսակի կոդավորումը:
Ձեռքի տվյալների բազան գաղտնագրված է հանգստի ժամանակ և հնարավոր չէ հեռացնել սարքից:
Ձեռքի կողմից սերվերին ուղղված հարցումները ստորագրվում են հարցումների իսկությունը ապահովելու համար:
Server -> Handheld կապի ալիքը օգտագործում է HTTPS/TLS1.2
Zip ֆայլը, որը փոխանցվում է այդ ալիքով, հետագայում ապահովված է AES256 ընդհանուր սիմետրիկ բանալիով: