NEW! XPressEntry HealthChek- ի աշխատավայր և COVID-19 զննում: ՍԵՂՄԵՔ ԱՅՍՏԵՂ սովորել ավելին:

XPressEntry Լրիվ շարժական մուտքի վերահսկում

Լրիվ շարժական մուտքի վերահսկում

Zone Occupancy Screen- ը

Muster- ի իրադարձության էկրանին