Press Kit- ը

Telaeris Logos

...

SVG
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

800 x 204
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

600 x 153
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

400 x 102
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

200 x 51
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

SVG
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

...

800 x 204
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

...

600 x 153
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

...

400 x 102
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

...

200 x 51
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

Telaeris Square Logos- ը
...

SVG
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

800 x 800
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

600 x 600
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

400 x 400
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

200 x 200
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

...

SVG
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

...

800 x 800
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

...

600 x 600
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

...

400 x 400
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

...

200 x 200
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

Telaeris Logo Icon

...

SVG
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ
...

200 x 200
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ
...

150 x 150
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ
...

100 x 100
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ
...

50 x 50
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ
...

SVG
Սեւ կամ մութ ծագմամբ
...

200 x 200
Սեւ կամ մութ ծագմամբ
...

150 x 150
Սեւ կամ մութ ծագմամբ
...

100 x 100
Սեւ կամ մութ ծագմամբ
...

50 x 50
Սեւ կամ մութ ծագմամբ

XPressEntry Logo- ն

XPressEntry լոգոն 800x104

SVG
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

XPressEntry լոգոն 800x104

800 x 104
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

XPressEntry լոգոն 600x78

600 x 78
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

XPressEntry լոգոն 400x52

400 x 52
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ

XPressEntry լոգոն 200x26

200 x 26
Սպիտակ կամ թեթեւ ծագմամբ